หน้าหลัก     วีดีโอ     รายการ     ฟอรั่ม
สร้าง Account   or  ลงชื่อเข้าใช้งาน


 

Skip Navigation Links


Welcome to the 'Awirut' Channel

         จำนวนผู้เข้าชม 31821
Comments Info
ความคิดเห็น
วีดีโอ
หัวเรือใหญ่แม่น้ำแม่กลอง
views: 31821    votes: 36
Show Time Part 1
views: 31696    votes: 32
Show Time Part 1
views: 30398    votes: 149
กรุณาตั้งชื่อเรื่อง (PLEASE ADD A TITLE)
views: 33162    votes: 44

Channel URL:

VDO URL:

VDO IFRAME Tag:

VDO OBJECT Tag:


ข้อมูลโดยรวม
ชื่อรายการ Awirut

Webpage ของรายการ http://www.thailandtalent.tv?Awirut
รายละเอียดรายการ
เป็นสมาชิกรายการตั้งแต่ Thursday, February 25, 2010
จำนวนผู้เข้าชมรายการ 1434
จำนวนผู้บอกรับเป็นสมาชิกรายการ 0
เพื่อน

เพิ่มเพื่อน

การบอกรับเป็นสมาชิก

บอกรับเป็นสมาชิก
ปฏิบัติการล่าสุด
3/6/2010 2:43:33 PM

Awirut has uploaded a new video
3/6/2010 1:50:58 PM

Awirut has uploaded a new video
3/6/2010 1:22:47 PM

Awirut has uploaded a new video
3/1/2010 7:57:12 PM

Awirut has uploaded a new video
2/25/2010 12:11:00 PM

Awirut Channel has just been created

ความคิดเห็นต่อรายการ

Asia Media Services Co., Ltd
Studio pictures by - JStudio.asia